Η εστιακή υπεριδρωσία ορίζεται ως η υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείςιδρω- τοποιούς αδένες. Αφορά κυρίως τις μασχάλες, τις παλάμες, τα πέλματα και το πρόσωπο και οφείλεται σε διαταραχή του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.

Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τοπική εφαρμογή διαλυμάτων, ιοντοφόρηση, συστηματικώς χορηγούμενααντιχολινεργικά και χειρουργική αφαίρεση δέρματος ή συμπαθεκτομή.

Πρόσφατα προστέθηκε στις θεραπευτικές λύσεις η χημειοαπονεύρωση των ιδρωτοποιών αδένων της πάσχουσας περιοχής με ενδοδερμική χορήγηση αλλαντικής τοξίνης.

Οι αλλαντικές τοξίνες αποτελούν μία ομάδα νευροτοξινών με ορότυπους Α-G, που διακόπτουν την προσυναπτική απελευθέρωση ακετυλοχολίνης.

Τα αποτελέσματα της χρησης της ουσιας καταδεικνύουν ότι η αλλαντική τοξίνη αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία της εστιακής υπεριδρωσίας, εναλλακτική των επιθετικών χειρουργικών μεθόδων και των, λιγότερο αποτε- λεσματικών, τοπικών εφαρμογών.

Η εξατομίκευση των δόσεων και η βελτίωση των τεχνικών χορήγησης είναι δυνατό να απαλλάξουν τους πάσχοντες από την ενοχλητική.

Δίπλα σας Για
κάθε σας ερώτημα

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input