Τα κονδυλώματα παρουσιάζονται και στα δύο φύλα. Από τους 100 τύπους του ιού HPV, οι 30-40 μόνο είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενοι και προκαλούν λοίμωξη των γεννητικών οργάνων.

Ο HPV είναι ο ίδιος ιός που προκαλεί τις μυρμηγκιές (τα στελέχη 2 και 4).

Ορισμένοι τύποι του HPV παράγουν μυρμηγκιές στα διάφορα μέρη του σώματος, όπως πελματιαίες στα πόδια και κοινές μυρμηγκιές των χεριών.

Κάποιοι τύποι HPV μπορεί να οδηγήσουν σε ορισμένες μορφές καρκίνου – αυτοί ονομάζονται υψηλού κινδύνου τύποι του HPV. Λίγοι μόνο τύποι HPV παράγουν τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων.

Τα οξυτενή κονδυλώματα, όπως είναι η τυπική τους ονομασία, μεταβιβάζονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή.

Οφείλονται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων: Human Papillomaviruses (HPV). Εντοπίζονται κυρίως στα γεννητικά όργανα και τις περιοχές γύρω από αυτά, καθώς και στην περιοχή του δακτυλίου του πρωκτού και της μεσογλουτιαίας αύλακας. Πολύ σπάνιες είναι εξωγεννητικές θέσεις, όπως η στοματική κοιλότητα ή οι γωνίες των χειλιών. Είναι ροζ ή λευκά στο χρώμα, πιο μαλακά και πιο εύθρυπτα από τους συνηθισμένους σπίλους του δέρματος. Οι ακροχορδώνες αν παραμείνουν για πολλούς μήνες χωρίς θεραπεία επεκτείνονται και μπορεί να γίνουν πολύ αντιαισθητικοί.

Η μετάδοση γίνεται μέσω της άμεσης επαφής με τις μολυσματικές βλάβες που προκαλεί ο ιός. Ειδικότερα:

  • Οι πρωκτογεννητικές HPV λοιμώξεις μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή (στοματική, πρωκτική, γεννητική). ΠΡΟΣΟΧΗ : Άτομα με μη ορατή νόσο μπορεί να μεταδίδουν τον ιό (πρόκειται για ασυμπτωματικούς φορείς του ιού).
  • Οι δερματικές HPV λοιμώξεις μεταδίδονται με τη στενή προσωπική επαφή, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν μικροτραυματισμοί
  • Η εκδήλωση της νόσου εξαρτάται από τον τύπο του ιού και την εντόπιση των βλαβών.

Δίπλα σας Για
κάθε σας ερώτημα

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input