Συναντώνται συνήθως στο δέρμα του άνω ή κάτω βλεφάρου προς τη μεριά της μύτης.

Εμφανίζονται σαν κιτρινόλευκες πλάκες από λιπίδια, ωστόσο, τα λιπίδια του αίματος μπορεί να είναι αυξημένα ή φυσιολογικά.

Είναι συχνότερα σε γενετικά καθορισμένες καταστάσεις αυξημένων λιπιδίων.

Η θεραπεία αποβλέπει στην αισθητική αποκατάσταση και είναι χειρουργική.

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί να υποτροπιάζουν.

Δίπλα σας Για
κάθε σας ερώτημα

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input